گرانول پسته

سالها تجربه موفق در بازار خشکبار ایران

در این بخش می توان سوابق مدیران تذرو را مطرح کرد و تلفیق این تجربه را با دانش روز و نیروی جوانی مدیران آن بیان کرد.

   پشتیبانی آنلاین

اگر درباره مجموعه تَذَرو سوالی دارید حتما از ما بپرسید.

سوال از ما

برخی از محصولات ما

خرید خلال پسته
گرانول پسته

همکاری پایدار داشته باشیم

ما به عنوان یک تیم منسجم با همکارانمان و همچنین با مشتریانمان صادق هستیم و از همه می خواهیم که حرفه ای بیندیشند و حرفه ای عمل کنند

با ما تماس بگیرید